התגובות שלי בפורום

מוצגות 15 תגובות – 256 עד 270 (מתוך 278 סה״כ)

שיקולי לקיחת משכנתא

 • עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  ראשית אבקש להדגיש כי איני אחראי על תשובות שנותנים אחרים בפורום –
  לעיתים אני מתייחס לתשובות אבל אין להסיק שאני מחזק או מסכים עם תשובות, רק בגלל שלא התייחסתי אליהן.

  לגופו של ענין:
  מיקום מדחס של מזגן בהחטל יכול להוות מטרד בלתי נסבל ובלתי מחוייב המציאות. כל מקרה נבחן לגופו. יש רלבנטיות למשל למצב הכללי של הבית, לשאלה האם יש מיקום אחיד ויעודי למנועי המזגנים, האם מדובר בחזית או עורף, המרחק בין המדחס לבין השכן וכד'.
  לפי התיאור שלך נראה לכאורה שהשוכרת מעליך חרגה מהמותר וכדאי לא להשתהות ולדרוש ממנה בכתב להסיר את המדחס ולשנות מיקום ולא תאלצי לנקוט בהליך משפטי. יתכן שמומלץ כבר עתה להפנות מכתב זה על ידי עורך דין. זה כמובן עולה כסף.

  עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  אל תמהר לענות. זו עצתי לך.

  עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  אלה תביעות אזרחיות שמוגשות בבית משפט השלום ולא בפני המפקח.
  לענין הפרת חובה חקוקה ומבלי יכולת להעמיק יתר על המידה בסוגיה: כאשר קיימת חובה למשל קבלת היתר בניה או היתר לשימוש חורג וחובה זו מופרת, אז כאשר מגישים תביעה למשל בגין מטרד, נטל ההוכחה קל בהרבה. עצם הפרת החובה מהווה הוכחה בפני עצמה. למשל גן ילדים שפועל בדירה וזאת ללא היתר לשימוש חורג. אחד מעילות תביעת המטרד נגדו תהא הפרת החובה החקוקה וזו עובדה שאינה ניתנת לערעור.

  עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  שלום רב

  ועד זכאי בהחלט להתייעץ עם עו"ד במסגרת ניהול ותחזוקת הרכוש המשותף ותשלום זה הינו מתוך הקופה המשותפת.
  אין שום צורך בהחלטת אסיפת דיירים כפי שענה לך מי שענה לך.

  עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  הסעיף הרלבנטי בחוק המקרקעין אומר כך:

  התקנת מעלית
  59ו. (א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:
  (1) ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
  (2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.
  (ב) (1) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם ישאו בהוצאות כאמור;
  (2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה;
  (3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית;
  (4) התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.
  (ג) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם;
  (2) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית.
  (ד) (1) ההוראות בפרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחוייבים;
  (2) המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה, על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי שימצא לנכון.

  עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  מדובר בעבירת תכנון ובניה והיא מתחדשת מדי יום כך שאין התיישנות.
  ניתן לתבוע כולל בעילה של הפרת חובה חקוקה ואז המטרד הוא מוחלט. יש ירידת ערך ושמאי יכול ליתן חוות דעת בענין. תביעה יפה בהחלט.

  עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  ככלל עליך לשלם כמו כולם. דמי הועד עצמם נקבעים לפי שטח רצפת הדירה נטו כלומר בלי חניה או מחסן.
  הם מכסים הוצאות משותפות וזה כולל גם את מתחם החניה שבו יש חניות פרטיות או מתחם המחסנים בו מצויים גם מחסנים פרטיים.
  המנקה שמנקה את כל השטחים הציבוריים משולם ע"י כולם כולל מי שאין לו חניה.
  לגבי שלט לחניה אני מניח שאתה לא באמת זקוק לשלט כי אין מקום חניה. אם במתחם אין חניות משותפות "חופשיות" אין נימוק ענייני לתת לך שלט.

  עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  לביצוע תוספת מרפסות נדרש רוב של 75% מבעלי הדירות וכן היתר בניה.
  לצורך קבלת היתר הבניה אין צורך להציג את הרוב הנדרש כי זהו תנאי קנייני ולא תכנוני.
  בכל מקרה לא ניתן לכפות על מי שמתנגד להוסיף מרפסת לדירתו.

  עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  במידה והגג הינו רכוש משותף והוא אכן זקוק לשיתוף, אז על הועד לבצע את התיקון והשיפוץ. אם הועד מסרב ואם גם באסיפת דיירים אין היענות, תוכל לפנות למפקח על המקרקעין ולדרוש תיקון. בהליך כזה צריך יהיה לצרף חוות דעת של בעל מקצוע לפיה נדרש אכן השיפוץ.

  עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  בית משותף אינו רק או בהכרח בית מגורים ויש בתים משותפים שהם מרכזים מסחריים, או מעורבים.

  כמו כן בית משותף הוא בית משותף גם טרם נרשם ורוב הסעיפים שחלים על בית רשום חלים גם על בית שטרם נרשם.

  עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  לאחר החלטת אסיפה ומתן הודעה ברורה בכתב ניתן לסלק חפצים שמפריעים למעברים המשותפים

  עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  על בית משותף שחל עליו התקנון המצוי מחושבים דמי הועד לפי שטח רצפת כל יחידת רישום בין אם היא דירה ובין חנות ללא קשר ליעוד שלה.

  עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  ממליץ על יעוץ משפטי בוודאי

  עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  ועד בית אחראי רק לרכוש המשותף ולא לבעיות בין דירות פרטיות או לצנרת פרטית. כאשר מתעוררת שאלה לגבי מקור הנזילה והביטוח הפרטי כהרגלו מנסה להתנער מאחריות אז תפקיד הועד להביא מטעמו שרברב שיקבע את מקור הנזילה. אם דייר מסרב לאפשר לשרברב של הוועד להיכנס אז זו כבר בעיה של אותו דייר וצריך להוציא לו מכתב שמבהיר לו שהוא בסירובו לוקח אחריות על כל נזק שיגרם בעטיו.

  עו
  עו"ד עפר שחל
  מנהל בפורום
  עועו"ד עפר שחל

  הייתי בסרט הזה לא פעם. ניתן לעשות הרבה אבל צריך כאן מאמץ והשקעה ואת הכל לנקז דרך עו"ד שמבין בתחום. לצערי בלי יצוג משפטי במקרה כזה רק תוציאו קיטור, ללא תוצאות מעשיות.

מוצגות 15 תגובות – 256 עד 270 (מתוך 278 סה״כ)

בנייה וניהול אתר: Eyeweb שיווק באינטרנט . כל הזכויות שמורות לפורטל בית משותף