תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "בית משותף" (www.kehilot.co.il).

הרישום והשימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. הכתוב בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. לא ניתן להרשם ו/או להשתמש באתר ללא הסכמה לתנאים אלה.

כללי

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין צוות אתר "בית משותף" (להלן "הנהלת האתר") לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובמידע הקיים בו.

תוכן ומידע המתפרסם באתר

האתר מכיל בתוכו, בין היתר, מצביעים וקישורים אלקטרוניים (להלן "הקישורים") אל מקורות מידע ו/או למשאבים אחרים המצויים באינטרנט ומהם שאינם מתפרסמים ו/או שאינם מופעלים על ידי הנהלת האתר או על ידי מישהו מטעמה (להלן "המקורות"). הנהלת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים ואינה מתחייבת שכל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים באינטרנט. הנהלת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות כלשהי לאותם מקורות.

באתר מופיעות פירסומות מגוונות. חלק ניכר מהן הוא באחריות המפרסם ואתר בית משותף משמש כפלטפורמה פירסומית בלבד. הקלקה על הפירסומות מובילות לאתר או לדף המפרסם ובית משותף לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לתוכנם של האתרים שאליהם מובילים הפירסומות או הקישורים. הנהלת האתר אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם האתר מפנה. הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המוצג ומופעל ע"י האתר, או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. הנהלת האתר אינה מפקחת על המידע המועלה באתר על ידי המשתמשים בו .

כמו כן אין הנהלת האתר אחראית לתגובות על המידע הנ"ל באינטרנט ובכל מדיום אחר. יחד עם זאת, הנהלת האתר רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה בלתי חוקיים, וכן כל מידע והודעה שעלולים לפגוע או הפוגעים ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב. מודגש כי האחריות על התגובות למאמרים/פורומים השונים חלה על שולחיהן. הנהלת האתר אינה אחראית על תוכנן.

במסגרת האתר ניתן להקים אתר קהילתי ולשם כך קיים תהליך הקמה מסודר. חל איסור מוחלט להקמת אתר קהילתי על ידי גוף מסחרי כלשהו שלא בתיאום עם הנהלת האתר. כמו כן חל איסור להשתמש במשאבי האתר (שירות מסרים אישיים, פורומים, כתבות, קישורים וכו') לצורך פרסום שלא בתיאום ושלא ברשות הנהלת האתר.

 סקרים

פורטל בית משותף הינו אתר המבוסס בחלקו על תוכן גולשים לרבות סקרים ופורומים. במסגרת הסקרים שבאתר קיימים נתוני סקרים על חברות קבלניות וקבלנים שונים. הנתונים נתקבלו על ידי חברי בית משותף והוזנו למערכת ביוזמתם האישית. כל חבר הצביע והביע את דעתו בהתאם להבנתו ובהתאם לשירות שקיבל מאותה החברה. שמות, כינויים, פרטים מזהים של השולחים נגרעו מסיבות ברורות ולא פורסמו על פי החלטתה הבלעדית של הנהלת הפורטל.

הנתונים שנמסרו על ידי החברים כגון סקירות מילוליות נערכו על ידי צוות האתר, הושמטו מהן מילים פוגעות, גסויות ושמות ספציפיים ובוצעו בהן בקרה לפני עלייתן לאתר. יחד עם זאת הנהלת האתר מדגישה כי אינה אחראית על הנתונים שנמסרו על ידי החברים, גם אם נפלה בהם טעות בתום לב במהלך העריכה. במידה ויש לכל גורם שהוא או לאחת החברות  השגות על התוצאות היא מוזמנת לפנות להנהלת האתר.

הגבלת אחריות לגבי שימוש באתר

הנהלת האתר מציעה לך את השרותים ואת התוכן בו – AS IS ואינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים המוצעים באתר ו/או אשר שהגישה אליהם התאפשרה באמצעות האתר או באמצעות הקישורים מהאתר. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מהקשורים לאתר.

השרתים מצויים מאחוריי firewall ואמצעי האבטחה העדכניים והחדישים ביותר הקיימים בשוק. האתר מופעל מחוות שרתי האינטרנט המתקדמת של חברת בזק בינלאומי. החווה מאובטחת 24 שעות ביממה, 7ימים בשבוע באמצעות שומר בכניסה, מערכת לניהול מבנה ומעקב של מצלמות וידאו במעגל סגור (CCTV). הכניסה לשטח החווה רק באמצעות כרטיס מגנטי וביקורת של השוער בפתח.

הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם מספקיה למשתמש עקב תקלה כאמור. הנהלת האתר עושה את כל המאמצים על מנת להגן על שרתי האתר מפני פורצים והאקרים למיניהם. מאידך, ההתגוננות היא בערבון מוגבל ואין כל אפשרות להבטיח הגנה מושלמת. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם למשתמשים עקב פריצה לאתר ולוא גם לדקות ספורות. השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהנהלת האתר שעשויות לנבוע מהשימוש באתר.

שינויים באתר והפסקות שירות: הנהלת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו ומפורסמים באתר וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

שימוש במידע לצורך שיפור האתר: הנהלת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, בהפעלתו ובתכניו.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

רישום עסקים במאגר בעלי מקצוע/לוח עסקים: הרישום והצגת העסקים באתר נתון לשיפוטם הבלעדי של בעלי האתר. לבעלי האתר הזכות להציג או למחוק כל עסק באתר ללא הסברים.

כללי השימוש בפורומים ומערכת המסרים

מערכת הפורומים של האתר היא מקום מפגש לגולשים המיועד להיות במה להחלפת דעות ולהחלפת מידע ורעיונות במגוון רחב של נושאים. הפורום חופשי למשתמשים רשומים בלבד ומאפשר לכל אחד להביע את עמדותיו ולתת ביטוי חופשי לדעותיו ללא כל צנזורה. יחד עם זאת, כדי למנוע פגיעה במשתתפים ובפעילות הסדירה של הפורום להלן מספר כללים והגבלות שנועדו להסדרת העניין:

 • אין להשתמש בפורום בביטויים מעליבים גסים, או בוטים.
 • אין לגרום בכל דרך שהיא לפגיעה ולשיבוש בפעילות הפורום.
 • אין לפרסם פרסום בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי העשוי לפגוע בציבור או בפרט כלשהו ובשמם הטוב.
 • אין להעלות פרסומת מסחרית בין במפורש ובין כמשתמעת ללא אישור מפורש מן המערכת.
 • אין לשלוח כל דואר פירסומי או פירסום בכל צורה שהיא לחברי הפורומים הן המקצועיים והן הקהילתיים, לא כפירסום בפורום ולא כמסר אישי.

הינך מודע/ת ומסכים/מה שלא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או לפרסם כל פעילות מסחרית ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהאתר וללא קביעת התמורה הכספית והמיקום לכך והיה ותפר הוראה זו אזי האתר יהיה זכאי אוטומטית וללא צורך בהוכחת נזק לפיצוי מוסכם בסך 10.000 ש"ח וכן בנוסף לכל תביעה כספית ו/או נזיקית נגד המפרסם ו/או שולחו ו/או מי מטעמו.

אין להעלות במזיד tאו שלא במזיד וירוס או קובץ העלולים לגרום נזק למשתמשים אחרים. עבירה מסוג זה תגרום לסילוקו של המזיק מן הפורום ואף עלולה לגרום להגשת תלונה במשטרה. כמו כן אסור לשלוח דואר "זבל" או הודעות רבות באותו עניין או ליצור מטרד למשתמשים אחרים.

אין לפרסם בפורומים כל מידע, ידיעה, ניסוח, יצירה, פרטים או נתונים שזכויות היוצרים בהם אינן שייכות לך – או כל סימן מסחרי, פטנט או מידע אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן בידיך – אלא אם כן קיבלת מראש את הסכמת בעל הזכויות לפרסום.

אין למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.

בכל מקרה הנהלת האתר מבהירה:

כל המפרסם מידע או ידיעה בפורום, נותן את הסכמתו למערכת לעשות שימוש במידע זה ולפרסמו ברבים. המערכת לא תשא באחריות לכל נזק, אובדן או תקלה שייגרמו כתוצאה ממידע שיתפרסם באחד הפורומים והאחריות בעניין זה תחול על מפרסם הידיעה בלבד. האחריות על התכנים המועלים בפורומים והאחריות כולה תחול על המשתמשים. המערכת אינה אחראית לתוכן ההודעות המתפרסמות בפורום ו/או להפרת זכויות יוצרים ע"י צד ג` והן מבטאות את דעת כותביהן בלבד.

כל גורם הרואה עצמו נפגע בשל הפרת זכות יוצרים או בגין לשון הרע מתבקש לפנות מיידית למפעיל האתר בהודעה כתובה ומנומקת ומפעיל האתר מתחייב להסיר את ההפרה /פגיעה מיד ובאופן מיידי עד לבירור הנושא אל מול הצד המפר.

המערכת רשאית לפי שיקול דעתה, אם כי אינה חייבת, למחוק כל הודעה ו/או ידיעה שאינן עומדות בתנאי התקנון, וכן רשאית להרחיק כל משתמש שאינו עומד בתנאי התקנון בשימוש בפורומים.

מערכת האתר תעשה ככל יכולתה לשמור את המידע המועבר בפורומים אולם בשום אופן לא תהיה אחראית לשלמותו וזמינותו.

המערכת רשאית למחוק כל הודעה שתימצא שלא עונה על תנאי שימוש אלה.

התיישנות:  המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של הנהלת האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאתר שמורים להנהלת האתר. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש.

מודגש בזאת שוב: כי חל איסור על העתקת תמונות ו/או תכנים מהאתר וזאת כהגדרתה בס' 12 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. היה ותופר הוראה זו אזי האתר יהיה זכאי אוטומטית וללא צורך בהוכחת נזק לפיצוי בסך 50.000 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק  + הוצאות עורך דין לכל פריט שהועתק. כל המעוניין להעתיק חלק או תוכן שלם או תמונה יפנה להנהלת האתר.

מדיניות הפרטיות

על מנת להירשם לאתר יש למסור מספר נתונים על מנת לשייך את הנרשם לאתר המבוקש וכדי לשפר ולהעשיר בעתיד את שירותי האתר. הנתונים שימולאו בעת הרישום יישמרו במאגר הנתונים של האתר. הנהלת האתר רשאית לשלוח לנרשמים בדואר אלקטרוני מידע מסוגים שונים בעיקר לצורך עדכונים וחידושים.

שימוש בעוגיות (Cookies) האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. העוגיות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. כמו כן החל מ 12.10.08 המערכת שומרת את כתובת ה IP בעת הרישום לאתר, כתיבה בפורום ומשלוח הודעות אישיות.

בשום מקרה לא יועברו ו/או יימכרו נתוני הנרשם לגורם שלישי אלא אם כן יוצג צו שיפוטי המורה להנהלת האתר לעשות זאת. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 – הנך זכאי לעיין בעצמך במידע שהצטבר עליך במאגר הנתונים. כמו כן הנך רשאי לבקש לתקן ו/או למחוק את כל הנתונים מהמאגר. הנהלת האתר רשאית מדי פעם לשנות את מדיניות הפרטיות בהתאם לשינויים ועדכונים מהותיים הנדרשים מהפעלת האתר. כל שינוי או עדכון כאמור יפורסם באתר ויהיה בתוקף מרגע פרסומו.

דיוור אלקטרוני  –  עומדת לרשות החברה הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת מסרים כאלו ואחרים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. הצטרפות לאתר מהווה אישור רשמי מצידך לשליחת מסרים לכתובת המייל עימה נרשמת לאתר על ידי החברה. בכל מקרה, עומדת לך הזכות לפנות אל פורטל בית משותף בכתב באחד מאמצעי הקשר המפורסמים באתר ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע. היה והנהלת פורטל בית משותף יקבל ממך הודעה כאמור היא תפעל לאלתר בהתאם לדרישה ותודיעך בכתב כי היא עשתה כן. אם דרישה כאמור אכן תתקבל הרי שהנהלת פורטל בית משותף תפעל על פיה ולא תעביר מידע הנוגע אליך לידי צד שלישי כלשהו אולם מידע המצוי בידי פורטל בית משותף והנוגע לשימושך באתר לרבות ביצוע פרסומים, רכישות וכו' – יישמר במאגרי המידע הפנימיים שלה בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לתנאי מסמך זה. בכל מקרה, בכל הודעה, הודעת מערכת או הודעה פרסומית, הנהלת הפורטל מתחייבת כי תציב קישור להורדה מיידית מרשימת התפוצה.

מודגש – חבר שנרשם לאתר מאשר לחברה לשלוח אליו דואר אלקטרוני ודיוור כתוב לפי הפרטים שהוא מסר במסגרת הצטרפותו כחבר בפורטל בית משותף, וזאת כל עוד הוא לא הורה אחרת. החבר מוותר על כל טענה או דרישה בקשר עם משלוח פרטי דואר אלקטרוני או דיוור כתוב לכתובת שאינה מעודכנת, כל עוד הוא לא מסר עדכון כתוב בדבר הכתובת החדשה ובדק כי הכתובת החדשה עודכנה.

הצהרה: אנו מצהירים בזאת כי קראנו את תנאי השימוש בבפורטל בית משותף ואת תנאי התקנון ומסכימים בזאת לתנאי שימוש אלו.

שירות אישי לוועדי בתים!
איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ:

  ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

  ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

  קטגוריות עסקים

  אדריכלות
  איטום גגות
  אינטרקום
  אינסטלציה
  ארונות מתכת
  בדק בית
  ביטוח ועד בית
  בישום בניין
  גביית ועד בית
  גגות סולאריים לייצור חשמל
  גז
  גינון ועיצוב גינות
  גנרטורים
  דלתות כניסה לבניין
  דפיברילטור
  הדברה
  הנדימן
  הרחקת יונים
  התחדשות עירונית
  חברות ניהול בתים משותפים
  חברות ניקיון בתים משותפים
  חיטוי מאגרי מים
  חשמל
  כיבוי אש
  מיגון תא מעלית
  מימון תביעות משפטיות
  מכולות אוטומטיות
  מנעולן
  מעליות
  מערכות אזעקה / מצלמות
  מערכות סולאריות
  משאבות מים
  סימוני חניות
  עורכי דין / נוטוריונים
  עיצוב לובי וחדר מדרגות
  עמדות טעינה חשמליות
  פוליש
  פיקוח ובניה
  צביעת חדרי מדרגות
  קבלני שיפוצים לבתים משותפים
  קונסטרוקטור
  שיפוץ מבנים
  שיפוצים בסנפלינג
  שערים ומחסומים
  תיבות דואר

  וועדי בתים ודיירים

  הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

  להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

  דילוג לתוכן