שכרו של מומחה התביעה

הכנת חוות דעת על ידי מומחה המתמנה מטעם הדיירים הינה תנאי הכרחי להכנת התביעה והגשתה, וגם אם לא תמיד מתקבלת חוות דעתו במלואה או ברובה, מגיע לתובעים החזר מלא של עלות הכנתה, לאור חשיבות מסמך זה, והסיבות לאי קבלת ממצאיו במלואם, מטעמים שונים שאינם קשורים למומחה.
* * * בתיקי ליקויי בנייה רבים מתקבלים פסקי דין הממעטים או נמנעים מלזכות את התובעים בהחזר שכר טרחת מומחה התביעה, בדרך כלל בנימוק כי התוצאה היא שרק חלק קטן מהתביעה התקבל. יש להבין כי כל התביעות בגין ליקויי בנייה מוגשות על סמך חוות דעת מקצועיות של מומחה המתמנה על ידי הדיירים, וכי חוות דעתו של מומחה התביעה הינה מסמך מהותי בתביעה, המהווה תנאי הכרחי. לא אחת, מתהדרים נתבעים שונים ויועציהם, על כי בתביעות מסוג זה אחוז הזכיה נמוך, כלומר, הדיירים – התובעים זוכים לקבל בפסק הדין רק מעט ממה שנתבע. גם כאשר כך הם פני הדברים, לא נובע ממצב כזה שיש פסול או פגם בחוות דעתו של מומחה התביעה, ולהלן כמה סיבות אפשריות לכך:
א] מומחים רבים המתמנים על ידי בתי המשפט – רואים את תפקידם כאילו הם מגשרים, לא עושים את עבודתם נאמנה, וסבורים כי מצפים מהם לתת חוות דעת בעלות ערכים כספיים נמוכים ממה שנקוב בחוות הדעת של התביעה. דעתו המקצועית של מומחה לא אמורה להיות תלויה במי שמשלם את שכרו, וראה בעניין זה את דברי בית המשפט המחוזי בחיפה בע"א 86/86 אחד העם שפירא בע"מ נ' לשם אריה ורבקה, פס"מ תשמ"ח כרך 1 מעמ' 3, שם נמתחה ביקורת קשה על מומחה אשר נטה לטובת הצד ששילם את שכרו בזו הלשון: "ניסיונו של המהנדס טיגרמן להיתלות בסיווג התקני כעילה לאי ביצוע התיקונים הדרושים, הוא כשלעצמו גורע ממהימנותו וממיומנותו ומעלה עליו את החשד של נטייה לבעל הדין שהזמינו ומשלם את שכרו, קרי: המוכרת". בית המשפט לא ראה באפן טבעי נטייה של מומחה להיטיב בחוות דעתו עם הקבלן המשלם שכרו.
ב] מומחה הקובע קיומו של ליקוי ועלות תיקון הפגם, לא מביע כלל עמדה משפטית כי אכן סכום זה, הננקב בחוות דעתו, הוא הסכום בו יחוייב הקבלן ויזוכה הדייר; חוות דעתו של המומחה לא נפגעת ומעמדו לא נגרע כמלוא הנימה, אם מסיבה כלשהי נפסק כי למרות קיומו של הליקוי, אשר עלות תיקונו היא – לדוגמא – 30,000 ש"ח, יזוכה התובע בסכום סמלי בשיעור של 1,000 ₪ בלבד. קביעה משפטית זו לא קשורה כלל לנכונות חוות הדעת, אשר נטען בה כי הליקוי קיים, ולא קשורה כלל להערכת עלות התיקון.
ג] ההחלטה האם לערער על פסק הדין שהמעיט בזיכוי התובע – אינה בשליטת אותו מומחה, אינה מעניינו, ואינה קשורה כלל לחוות דעתו.
ד] יש וסיבות משפטיות שונות, שאינן קשורות למומחה, גורמות לפסק דין שאינו בסדר גודל התביעה, כגון – התיישנות, שהייה, התנגדות הדיירים לביצוע התיקונים – דבר שממזער את הפיצוי האמור להתקבל, עדויות של הדיירים, עדויות של אחרים ועוד.
ה] יש ופסק הדין כולל טעויות שיפוטיות, או העדפת גרסה פרשנית א' על פני גרסה פרשנית ב', דבר שלא מעיד כלל על עבודתו המקצועית של המומחה ו/או על הצורך בחוות דעתו על מנת להכין ולהגיש את התביעה. לאור כל האמור לעיל – ברור שפסק דין בהיקף כספי מצומצם ביחס לתביעה, לא מצביע בהכרח על חוות דעת מקצועית שגויה או מופרזת מטעם מומחה התובעים. דרכה של תביעה בנושא שבמומחיות, להישען על חוות דעת מקצועית. לפיכך משזכה צד לדיון בדין, מגיע לו החזר בגין הוצאותיו ובכללן הוצאות שכר טרחה של המומחה שמונה לצורך הגשת התביעה, והסכום שמגיע בגין הוצאה זו אינו צריך להיות בהכרח ביחס ישר לסכום הזכייה בדין כלפי סכום התביעה.
להלן ציטוט מדברי כב' השופט ר' סוקול, רשם בית המשפט המחוזי בחיפה [כתוארו אז], בהחלטתו בת"א 1089/94 סגל אבי ואח' נגד שיכון ופיתוח בע"מ, [בש"א 969/03], בה נפסק סכום של 75,574 ש"ח עבור שכרו מומחה התובעים, תוך דחיית עמדת הנתבעת. [יובהר כי בתיק זה נפסק לזכות התובעים פיצויים בסכום כולל של כשני מיליון ₪, והוגשו ערעורים הדדיים לבית המשפט העליון, כך שהסכום לא סופי].
"(ד) שכ"ט המומחה מטעם התובעים, מר בן עזרא
הנתבעים טוענים כי בית המשפט לא קיבל את הערכת המומחה ולכן אין להחזיר לתובעים את הוצאותיהם לתשלום עבור אותו מומחה. טענה זו אין לקבל. הגשת תביעה בעניין שבמומחיות מחייבת צירוף חוות דעת. לפיכך, יש לאשר הוצאות סבירות למומחה עבור הכנת חוות הדעת. מאידך, אין מקום לאשר החזר הוצאות עבור "ייעוץ שוטף" לתובעים. יתכן שהתובעים זכאים להחזר הוצאות עבור ייעוץ לקראת חקירת מומחה, אך כל הקבלות שהוצגו מתייחסות לייעוץ נרחב יותר וקשה לקבוע, בהעדר ראיה, מהי ההוצאה הסבירה לשם הכנתם לחקירה. לפיכך אין מקום לפסוק תשלום בעניין זה. התוצאה הינה כי יש לאשר לתובעים סך של 75,574 ש"ח עבור שכר המומחה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין (1.6.03) ועד התשלום המלא בפועל." [ההחלטה במלואה מובאת בספר "ליקויי בניה כרך א' מאת א' בן עזרא בהוצאת "בורסי" 2006 בעמוד 248].
אכן כפי שעולה מפסק הדין, בפועל שכר מומחה התובעים היה גבוה ממה שנפסק, אך גישתו העקרונית של בית המשפט כאן היא, כי יש לשלם לתובעים את מלוא שכר הכנת חוות הדעת המקצועיות, בצירוף שכר ייעוץ עבור הכנת עורך הדין לקראת חקירת מומחה בית המשפט על חוות דעתו.

לחצו כאן ל חברות מימון תביעות משפטיות של ליקויי בנייה באינדקס וועדי הבתים של הפורטל

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ 

  כתבות נוספות:

  logo300
  אדן ניהול נכסים מציגה: כך נראה "ועד בית" של המילניום השלישי
  מתי חברת ניהול היא בגדר חובה ולא מותרות, מהן דרכי ההתקשרות המומלצות בעת תקלה ולמה
  מימון תביעות משפטיות
  מה תפקידו של המפקח על הבתים המשותפים?
  מגורים בבניין משותף טומנים בחובם לא מעט חוויות ויתרונות, אך מטבעם של דברים, לעיתים צצים
  חברות שיפוצים וחברות איטום גגות
  כיצד לבחור חברת איטום גגות
  אומנם החורף בישראל הוא לא קשה וסוער במיוחד, אך מספיקים כמה ימים של גשמים בשילוב
  Our mission is to clean!
  כיצד לבחור חברת ניקיון לבניין
  כל אחד ואחת מאיתנו יעדיפו לחיות בסביבה נקייה. בעוד שכל אחד אמון על ניקיון הדירה
  A woman is holding a magnifying glass over a wooden house. Real estate appraiser. Assessment of the condition of the house. Property valuation / appraisal. Search for housing and apartments.
  מה בודקים בבדק בית לבניין?
  בין אם מעוניינים לרכוש או למכור נכס בבניין מגורים משותף, חובה להזמין חברת בדק בית
  עיצוב ללא שם (17)
  במקום לשבור, לנסר
  היום כבר לא צריך לשבור קירות, אפשר פשוט לנסר אותם. שבירת קירות עבור יצירת פתחים,
  working-construction-tool-builder-s-accessories-house-house-renovation-concept
  שונאים לוגיסטיקה? גם אנחנו, אבל בכל הקשור לבניין שלכם לא כדאי להתעצל.
  תחזוקת מבנים היא פרקטיקה של בדיקה, תיקון ושדרוג של בניין כדי להבטיח שהוא נשאר בטוח
  שיפוץ
  שיפוץ בית משותף - מה חשוב לדעת לפני שמתחילים
  שיפוץ בית משותף זו משימה לא פשוטה, אשר יכולה להוביל לתוצאה מאוד מתגמלת, כל עוד

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן