רעש ממזגנים – בעקבות שאלות שנשאלו בפורומים

ש:כיצד ניתן לפתור סכסוך שכנים שמקורו ברעש הבוקע ממזגן?

ת:לשני הצדדים, בעל המזגן והמתלונן, מומלץ להגיע להסדר פשרה בטרם פונים לערכאות. פשרה מעצם טיבה הנה, מחד, נכונות המתלונן להסתגל לרמת מפגע מסוימת, ומאידך, נכונותו של בעל המזגן להתאים את עצמו לשעות המנוחה של המתלונן. במסגרת ההסדר ניתן לדאוג ל: 1) מיגון אקוסטי. תפקידו של המיגון האקוסטי הוא להוריד את הרעש שנגרם כתוצאה מהפעלת המזגן אל רמה המותרת בתקנות. המיגון האקוסטי הנכון לא יפגע בתפוקת המזגן ופעילותו התקינה וכן לא יזיק לחזות הבניין. הצורה הנפוצה ביותר של מיגון אקוסטי למזגנים היא מעטפת אקוסטית למעבה. 2) העברת יחידת העיבוי (אם מדובר במזגן מפוצל) למקום בו לא ייגרם מטרד לשכנים לפי ההמלצות למיקום המזגן שפורטו לעיל. 3) שעות הפעלה מסוימות (כאשר בדרך כלל השעות "הרגישות" הן שעות הצהריים והלילה).

ש:מדוע עלולים המזגנים הביתיים לגרום למטרדי רעש?

ת:התקנה לא נכונה של המזגן או שימוש במזגן לא תקין עלולים לגרום לרעש חזק ומפריע, השולל מהשכנים את היכולת להנאה סבירה מרכושם עד כדי גרימת נזק כלכלי של ממש.

ש:אילו סוגי מזגנים קיימים היום בשוק?

ת:קיימים שני סוגי מזגנים: מזגן חלון – מזגן זה ממוקם בקיר החלון החיצוני של חדר, והוא מכיל את כל הרכיבים ביחד (מדחס, מעבה, מסנן אוויר ומפזר האוויר). מזגן מפוצל – במזגן זה יחידת העיבוי, הכוללת מעבה, מדחס ומאוורר, נמצאת מחוץ לדירה. בתוך הדירה נמצאים: מסנן האוויר ומפזר האוויר, המעביר את האוויר הממוזג למקומות הרצויים על ידי תעלות/צינורות אספקה. מבנה זה מאפשר להרחיק את יחידת העיבוי, הגורם העיקרי לרעש, למקום בו לא תפריע.

ש:כיצד יש להתקין את המזגן על מנת למנוע מטרדי רעש מהשכנים?

ת:יש להתקין את המזגן במקום שבו לא ייגרם מטרד לשכנים באותו בניין או לשכנים בבניינים הסמוכים. יש להקפיד שהמזגן לא יהיה קרוב לחלונות החדרים שבהם נדרש שקט, ובמיוחד יש להרחיקו מחדרי שינה ומגורים בדירות שכנות. אפשר למקם את המזגן בקפל אנכי של המבנה, שבו אין חלונות, או ליד מרפסת שירות ושטח אחסון. ניתן גם להיעזר במקומות מוסתרים הקיימים בבתים – כגון פינות שקועות. בבנייה חדשה רצוי להתקין מסתור עבור כל המעבים שיהיו בבניין, וצריך להתחשב בעובדה שגידול במספר המזגנים מעלה את רמת הרעש. יש להבטיח שהרמה הכוללת של הרעש לא תעבור את המותר.

ש: מהי רמת הרעש הצפויה ממזגנים?

ת:רמת הרעש הצפויה במרחק של מטר מהמזגן היא בטווח שבין 50 ל- 75 דציבל. ההבדלים במפלסי הרעש הם בהתאם לסוגי המזגנים ולהספקיהם. בתכנון נכון של ההתקנה אפשר להפחית את מפלס הרעש ב- 15 דציבל לכל היותר. גם לרמת התחזוקה השפעה על הרעש. כאשר המזגן מתיישן, ניתן למזער את מפלס הרעש, לדוגמא, על ידי החלפת מנוע ושימוש בכנף משופרת. מאחר והתקנות מחמירות יותר בשעת לילה (בין 22:01 ל-05:59), הרי שאם קיימת חריגה במפלס הרעש של המזגן בשעות הלילה ואין אפשרות מתאימה להפחתת רעש המזגן, לא תותר הפעלתו בלילה.

ש: מהי החקיקה הרלוונטית לנושא רעש ממזגנים?

ת:רעש הוא מטרד. החוק המטפל במטרדים הוא פקודת הנזיקין (נוסח חדש), והחוק המטפל במטרד הרעש הוא החוק למניעת מפגעים. מכוח חוק זה הותקנו התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש"ן – 1990, המגדירות את רמות הרעש המותרות, והתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ב – 1992 אשר מתייחסות מפורשות למזגני אוויר – הן למזגנים קיימים (איסור הפעלה בתנאים מסוימים) והן למזגנים חדשים (התקנת המזגן מחייבת התייחסות לרמות הרעש מהמזגן בהתאם למרחק בינו לבין קולט רעש פוטנציאלי). החוקים והתקנות למניעת מפגעים באים לקבוע אם הרעש הנשמע בדירת המתלונן מהווה מטרד. מטרד יכול להיווצר כאשר רמת הרעש הנשמעת בדירת מגורים עולה על המותר בתקנות, או כאשר הרעש חזק ומהווה הפרעה של ממש למתלונן. במלים אחרות, החוקים המגדירים מטרד אינם משתמשים רק במדדים אוביקטיביים, בעוד התקנות קובעות מדד אובייקטיבי למטרד (מעל רמת דציבלים מסוימת). התקנות מ- 1990 אינן מתייחסות למקור ממנו מוקרן רעש, אלא לרמת הרעש כפי שהיא נמדדת בבית המתלונן. על כן השיטה בה מודדים את הרעש מהמזגן היא מדידת "רעש הרקע" (הרעש בדירה ללא המזגן) ומדידת הרעש המצטבר (עם הפעלת המזגן). הפחתת רעש הרקע מהרעש המצטבר נותנת את רעש המזגן בלבד. יש לבדוק האם רעש זה חורג מהמותר בתקנות. בנוסף, יש לשים לב כי התקנות מחלקות את היממה לשעות היום והלילה והן לעובדה, כי רמת הרעש המותרת תלויה במשך הזמן שבו נמשך הרעש (ככל שהרעש נמשך יותר זמן – מתיר החוק רמת רעש נמוכה יותר).

ש: האם רעש יכול להיחשב למטרד גם כאשר הוא אינו עולה על המותר בתקנות?

ת:כן. במקרה כזה השיקול המכריע הוא שיקול דעתו של בית המשפט, שכבר פסק בעבר, כי "יש ומדידות אוביקטיביות אינן משקפות תחושה סובייקטיבית של אדם". מטרת התקנות היא להקל על ההוכחה שאכן הרעש מהווה מטרד, אולם הדרך להראות שהרעש אכן מהווה מטרד לא הוגבלה רק לדרך המדידה, ומספיק שהמתלונן ישכנע את בית המשפט כי רמת הרעש חזקה ומפריעה.

ש: מה לעשות אם הרעש מוקרן ממזגן המותקן בבית עסק?

ת:כאשר הרעש מוקרן מבית עסק, יש לרשות המקומית אפשרות לאכוף את החוקים הסביבתיים באמצעות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968. לפי חוק זה מוסמכת הרשות המקומית להוסיף תנאים מיוחדים לרשיון העסק. בתנאים אלה יפורטו התנאים שיבטיחו מניעת המפגע. הרשות המקומית יכולה לחייב את בעל העסק לשמור על רמת רעש הקבועה בתקנות. לצורך כך יש לפנות למחלקה לאיכות הסביבה של הרשות המקומית במקום מגוריך. הרשות תבצע את המדידה האקוסטית בביתך כפי שנדרש בתקנות, ואם אכן רמת הרעש מתגלה כגבוהה מהמותר, תטפל הרשות בכך. הרשות המקומית מטפלת בעיקר ברעש המוקרן מבית עסק, ממוסד ציבורי או מפעילות תעשייתית. אם הרעש מוקרן מבית פרטי, ניתן לבצע את המדידה גם באמצעות מומחה אקוסטי פרטי. להזכירך, החוק אינו מחייב מדידת רמת הרעש לצורך הקביעה שמדובר ב"מטרד", אולם מובן כי יש בכך לייעל ולפשט את הוכחת צידוק התלונה.

ש: מה לעשות אם הרעש מוקרן ממזגן המותקן בדירתו של השכן?

ת:כאשר הרעש מוקרן מדירתו של שכן בבית משותף, ניתן לפעול נגד מקור הרעש באמצעות החוקים המתייחסים לנושא התקנת המזגן, שהם חוק התכנון והבנייה וחוק המקרקעין. על-פי חוקים אלה, התקנת מזגן מסוג כלשהו נחשבת "תוספת בנייה" ועל כן מחייבת היתר מטעם השכנים בתוקף זכות הקניין של הרכוש המשותף. על כך כבר אמר בית המשפט, כי התקנת מזגן בקיר החיצוני של בית משותף מהווה פגיעה ברכוש המשותף, אלא אם קיבל המתקין את אישור האסיפה הכללית של בעלי הדירות. בכל מקרה אחר יורה בית המשפט למתקין המזגן להסיר אותו לאלתר.

הנתונים מתוך ובאדיבות אתר איכות הסביבה

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ 

  כתבות נוספות:

  מימון תביעות משפטיות
  מה תפקידו של המפקח על הבתים המשותפים?
  מגורים בבניין משותף טומנים בחובם לא מעט חוויות ויתרונות, אך מטבעם של דברים, לעיתים צצים
  חברות שיפוצים וחברות איטום גגות
  כיצד לבחור חברת איטום גגות
  אומנם החורף בישראל הוא לא קשה וסוער במיוחד, אך מספיקים כמה ימים של גשמים בשילוב
  Our mission is to clean!
  כיצד לבחור חברת ניקיון לבניין
  כל אחד ואחת מאיתנו יעדיפו לחיות בסביבה נקייה. בעוד שכל אחד אמון על ניקיון הדירה
  A woman is holding a magnifying glass over a wooden house. Real estate appraiser. Assessment of the condition of the house. Property valuation / appraisal. Search for housing and apartments.
  מה בודקים בבדק בית לבניין?
  בין אם מעוניינים לרכוש או למכור נכס בבניין מגורים משותף, חובה להזמין חברת בדק בית
  עיצוב ללא שם (17)
  במקום לשבור, לנסר
  היום כבר לא צריך לשבור קירות, אפשר פשוט לנסר אותם. שבירת קירות עבור יצירת פתחים,
  working-construction-tool-builder-s-accessories-house-house-renovation-concept
  שונאים לוגיסטיקה? גם אנחנו, אבל בכל הקשור לבניין שלכם לא כדאי להתעצל.
  תחזוקת מבנים היא פרקטיקה של בדיקה, תיקון ושדרוג של בניין כדי להבטיח שהוא נשאר בטוח
  שיפוץ
  שיפוץ בית משותף - מה חשוב לדעת לפני שמתחילים
  שיפוץ בית משותף זו משימה לא פשוטה, אשר יכולה להוביל לתוצאה מאוד מתגמלת, כל עוד
  cover
  המדריך המלא להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבניינים משותפים בעלי 51 דירות ומעלה
  התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים הפכה להיות אחד הנושאים החמים והבוערים בישראל בשנים האחרונות, כאשר

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן