מעלית – מידע לוועדי הבתים בעניין המעלית

המעלית הנה אמצעי תחבורה נוח ובטוח – בתנאי שמתחזקים אותה ובודקים אותה כנדרש בחוק. זוהי מערכת מורכבת למדי, ותקלה בה עלולה להביא למצבים מסוכנים. לכן מפורטים בחוק תקנים לבנייתה, נהלים לבדיקתה, ולקבלת שירות שוטף. בעמוד זה נפרט את עיקרי חובותיו וזכויותיו של בעל המעלית על מנת לעזור לו ולהנחות אותו כיצד לפעול, כדי להבטיח תפעול אמין ובטוח של המעלית ומניעת תאונות ותקלות.

מידע לבעל מעלית חדשה  – כל מעלית שנבנית בישראל חייבת לעמוד בתקן ססרים ישראלי רשמי מס' 24 – מעליות נוסעים ומשא, וחלה עליה חובת תו תקן (את התקן ניתן לרכוש במכון התקנים הישראלי. רק חברה בעלת תו תקן רשאית להרכיב מעלית. מעלית שלא עומדת בדרישות התקן לא תותר לשימוש. לפי הוראות החוק – פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל – 1970 סעיף 59א ו- 60, כל מעלית חדשה חייבת להיבדק בדיקה ראשונית כדי לוודא שהיא אכן בנויה לפי דרישות הפקודה והתקן ושכל המערכות הבטיחותיות במעלית עובדות. ללא בדיקה זו המעלית אסורה לשימוש. מכון התקנים בודק את תקינות המעלית ואת מידת התאמתה להוראות תקן 4. יצרן המעלית חייב לשלם עבור בדיקה זו, כיוון שבשלב זה המעלית עדיין באחריותו. בשנה הראשונה לפעולת מעלית בבנין מגורים, מתקין המעלית נושא באחריות לפעולתה התקינה, לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), התשמ"ד – 1984. אחריות זו מכסה תיקונים וחלפים וניתנת ללא תשלום מאת דיירי הבית, בתנאי שנחתם הסכם שירות בין הדיירים לבין מתקין המעלית בתוך 60 יום מיום הבדיקה הראשונה של הבודק המוסמך.

בדיקה תקופתית  – על פי החוק חובה לבצע בדיקת בטיחות של המעלית אחת לשישה חודשים. אי ביצוע בדיקה כזו מסכן את המשתמשים במעלית ואף מהווה עבירה פלילית. האחריות על הזמנת הבדיקה ועל התשלום עבורה היא על בעל המעלית. הבדיקה מתבצעת על ידי בודק מוסמך למעליות, אשר קיבל את הסמכתו ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. רשימת הבודקים המוסמכים מתעדכנת מידי פעם ורק אנשים המופיעים ברשימה זו רשאים לבצע את הבדיקה התקופתית. את תוצאות הבדיקה מציין הבודק בדו"ח שנקרא "תסקיר בדיקה". דוח זה נשלח לבעל המעלית ולמשרד העבודה העורך מעקב על ביצוע הבדיקות התקופתיות ועל ביצוע התיקונים הנדרשים בתסקיר. בעל המעלית אחראי להזמין אנשי שירות למעליות לצורך תיקון כל הליקויים שפירט הבודק. כאשר מוצא הבודק ליקויים שעלולים לסכן את המשתמשים במעלית, יש להשבית את המעלית מיד, ולדאוג לכל הסידורים האפשריים על מנת למנוע שימוש במעלית. משרד העבודה והרווחה מוציא במקרה כזה צו בטיחות האוסר את המשך פעולת המעלית, עד לתיקונה ובדיקתה מחדש. הפעלת מעלית בניגוד לצו, אסורה בהחלט. הפעלת המעלית מחדש תאושר על ידי מפקח עבודה, רק לאחר שהבודק המוסמך בדק את המעלית, ואישר כי הליקויים הבטיחותיים תוקנו לשביעות רצונו, ולא נשקפת עוד סכנה למשתמש במעלית.

שירות מעליות –   כדי להבטיח את פעולתה התקינה של המעלית, נדרש גם טיפול שוטף, הכולל החלפת רכיבים בלויים, שימון וכיוון המערכות השונות וזאת מעבר לבדיקות החצי שנתיות. למטרה זו, חייב כל בעל מעלית להתקשר עם אחת החברות בעלות רישיון למתן שירות למעליות. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה נותן את הרישיון לחברות לשירות למעליות ומחייב שכל מעלית תהיה בטיפול שוטף על ידי אחת החברות המאושרות. אי קיום חוזה שירות למעלית מהווה עילה לא לאשר הפעלתה.

חילוץ נוסעים לכודים ממעלית  – לעתים קורה, שמעלית נתקעת בעת נסיעתה עקב תקלה כלשהי (למשל הפסקת חשמל). בדרך כלל דיירי הבניין יכולים לחלץ את הלכודים ללא סיוע. לשם כך קיימות בחדר המכונה הוראות חילוץ מפורטות, ומתקין המעלית חייב לקיים הדרכה לדיירים, בה מציגים ומתרגלים חילוץ נכון. רק מי שהודרך רשאי לבצע את החילוץ. חשוב מאוד לבצע את החילוץ לפי ההוראות. כל דרך אחרת מהווה סכנה, ולכן אסורה בתכלית האיסור. אם מסיבה כלשהי לא מצליחים לחלץ את הנוסעים לפי ההוראות, יש להתקשר לחברת השירות ולבקש עזרה. חברת השירות מקיימת כוננות 24 שעות ביממה. מספרי הטלפון לחרום רשומים ליד המעלית.

שימוש נכון במעלית  – בכל מעלית רשומות הוראות השימוש אותן יש לקיים. בנוסף, יש להקפיד על קיום ההוראות הבאות: אין להעמיס על המעלית מעל המותר. יש להדריך ילדים כיצד לנהוג בזהירות: לא להשתולל בתא בזמן נסיעה, ולא להכניס חפצים שיכולים להיתפס ולהפריע לנסיעה תקינה של המעלית. חילוץ נוסעים מן המעלית יעשה בהתאם להוראות החילוץ במדויק. רצוי שמספר רב ככל האפשר של דיירים יעברו הדרכה מאת מתקין המעלית על חילוץ נכון של לכודים. אם מבחינים בדבר חריג (כגון שמשה שבורה בדלת המעלית, רעשים חריגים) יש לדאוג מיד ליציאת הנוסעים מן המעלית, להשבתת המעלית וניתוק החשמל על ידי הורדת ידית המפסק הראשי בחדר המכונה.

יש להודיע מיד לחברת השירות. אם מבחינים שדלת פיר המעלית אינה נעולה כאשר המעלית לא נמצאת מולה, יש להשבית מיד את המעלית כאמור לעיל, ובנוסף להגיף את הדלת. אם הדבר אינו ניתן, לחסום את הדלת על ידי ספסל, קרש וכד' ולהעמיד שומר לידה, עד לבוא הטכנאי. יש להתייחס לכל הערותיו של הבודק בבדיקה החצי שנתית ולתקנן כנדרש. יש לבדוק את פעולות החברה אתה נחתם חוזה השירות. יש לדרוש מהחברה המתחזקת דיווח עדכני על ביצוע טיפול שוטף כל 4 – 5 שבועות. אסור לטלטל את התא במהלך הנסיעה. יש למנוע כניסת מים לפיר המעלית, במהלך שטיפת הרצפה בקומות. אין לשפוך מים בתוך תא המעלית. מומלץ לבדוק מדי פעם את תקינותו של פעמון האזעקה בתא. במידה שהפעמון אינו תקין, יש לדווח על כך לחברת השירות. יש לדאוג לגישה נוחה אל חדר המכונה. אין לאחסן בחדר המכונה חפצים , והוא חייב להיות נעול. שימוש נכון במעלית וקיום טיפול שוטף ובדיקה חצי שנתית, יבטיחו פעולתה הבטוחה, ללא תקלות.

המאמר באדיבות משרד התעשיה,המסחר והתעסוקה

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או התקשר אלינו לטלפון: 072-2222150

  כתבות נוספות:

  חברות שיפוצים וחברות איטום גגות
  כיצד לבחור חברת איטום גגות
  אומנם החורף בישראל הוא לא קשה וסוער במיוחד, אך מספיקים כמה ימים של גשמים בשילוב
  Our mission is to clean!
  כיצד לבחור חברת ניקיון לבניין
  כל אחד ואחת מאיתנו יעדיפו לחיות בסביבה נקייה. בעוד שכל אחד אמון על ניקיון הדירה
  A woman is holding a magnifying glass over a wooden house. Real estate appraiser. Assessment of the condition of the house. Property valuation / appraisal. Search for housing and apartments.
  מה בודקים בבדק בית לבניין?
  בין אם מעוניינים לרכוש או למכור נכס בבניין מגורים משותף, חובה להזמין חברת בדק בית
  עיצוב ללא שם (17)
  במקום לשבור, לנסר
  היום כבר לא צריך לשבור קירות, אפשר פשוט לנסר אותם. שבירת קירות עבור יצירת פתחים,
  working-construction-tool-builder-s-accessories-house-house-renovation-concept
  שונאים לוגיסטיקה? גם אנחנו, אבל בכל הקשור לבניין שלכם לא כדאי להתעצל.
  תחזוקת מבנים היא פרקטיקה של בדיקה, תיקון ושדרוג של בניין כדי להבטיח שהוא נשאר בטוח
  שיפוץ
  שיפוץ בית משותף - מה חשוב לדעת לפני שמתחילים
  שיפוץ בית משותף זו משימה לא פשוטה, אשר יכולה להוביל לתוצאה מאוד מתגמלת, כל עוד
  cover
  המדריך המלא להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבניינים משותפים בעלי 51 דירות ומעלה
  התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים הפכה להיות אחד הנושאים החמים והבוערים בישראל בשנים האחרונות, כאשר
  cover2
  ליקויי בנייה בדירה או בבניין חדש? מעצבן, אבל שווה עבורכם הרבה כסף!!
  קבלן השאיר אתכם עם ליקויי בניה בשווי מאות אלפי שקלים? כשזה קשור לליקויי בניה –

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או התקשר אלינו לטלפון:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן