מדריך חודשי לעבודה בגן – יולי אוגוסט

מדשאה
להשקיה חסכונית ויעילה ממשיכים להשקות בשעות לילה והבוקר המוקדמות ובמרווחי זמן ארוכים ככל האפשר בין השקיה להשקיה.
על הכיסוח להיות סדיר ובמועד, (כדאי לדלג על כיסוח אם הדשא מראה סימני צמא). הקרקוף (כיסוח נמוך ו/או מאוחר) מסוכן ביותר בעונה זו לקטעי דשא שלמים ועלול לגרום להתייבשותם בעקבות חשיפתם לקרינה. רגישיס במיוחד הפספלון הנדני והקיקויו.
הרמת גובה הכיסוח רצויה, היא תפתור גם את תופעת הקרקוף. להלן טווח גבהי הכיסוח לצורך בדיקה והשוואה: בזנים דקי מרקם (פספלון, סנטה-אנה) 5.2-4 ס"מ. בעלי מרקם בינוני (זואיסיה, אלטורו, קיקויו) 4-5.5 ס"מ. ובעלי מרקם גס ("בופלו"-צרגב, בת-יבלית דרומית המכונה דרבן גראס), או במדשאות שאחזקתן אינה יציבה 5.5-5.6 סיימ.
כתמי יובש אופיינים ביותר לתקופה זו וקשורים לרוב לתשתית מהודקת ושטחית, או לחפיפה לקויה של ממטירים. בודקים את פיות הממטירים ופיזורסי ואם יש צורך נבדוק על-ידי כוסיות או קופסאות המוצבות בדשא את אחידות הפיזור. הפרש בכמויות המים בכוסיות לא יעלה על 10% .מציאת סיבות המיוחסות לתשתית תעשה רק לאחר שווידאנו שאין כל בעיה הקשורה במערכת ההמטרה. כתמים צהובים גם הם אופייניים לתקופה במיוחד בצרגב ("בופלו") ננסי, אלו קשורים לשתי סיבות עיקריות: השקיה תכופה (כל יום יומיים) ורבה, או פעילות מזיקים שניתן לראות את ביטוייה בכרסום בשולי העלווה ובמרכזה. הגדלת מרווח ההשקיה ופיזור דיזיקטול מגורען יפתרו בדרך-כלל את הבעיה. דרנים ("זחליסי') של חיפושית הזבל והמלדרה (חומייני), פעילים מתחת לפני הקרקע בכרסום שורשים ושלוחות.
התופעה חמורה במיוחד באזורים החמים ובקרקעות קלות ומחייבת התערבות על ידי ריסוס בחומרי הדברה כמו: "אופטנול", "הפטכלור" ואחרים. את החומרים יש להצניע לעומק הקרקע על ידי השקיה מיד לאחר הריסוס.
בדשאים חדשים ממרבדים יש להיות ערים במיוחד הופעת זחלים של פרפרי לילה בנוף ובשלוחות.
עם כל חשד קל מפזרים "דורסבן או דיזיקטול מגורען 10% לפי 7 גר' ל1- מ"ר בין פעמיים ל3- אחת ל 10 ימים. וכן מפזרים ספסן נגד פרודניה. ריסוס שוליים ("קנטים") נקדים או נאחר לפי הצורך, בדרך כלל ראונד-אפ 1% .

עצים
זו העונה לשתילת דקלים, ולהעתקתם וכן להמרצת הגידול שלהם במקום על ידי דישון והשקיה.
בעת העתקה ושתילה ולאחריה, יש להימנע מגיזום רב של העלים ומקשירה הדוקה ומוגזמת של הכפות לאורך זמן. דקלים מועתקים שכותרתם נטתה הצידה, הם בעלי סיכויי קליטה קלושים ביותר ויש מקום לדרוש ולממש את האחריות לגביהם מהשתלן. דקלים הנקנים ממטעים מסחריים לגידול פרי, עלולים להיות נגועים קשות בדרנים של חיפושית הזבל. נדרשת בדיקה וזהירות יתירה, בשל נזק בלתי הפיך. אם כן, זה הזמן והמקום לשקול שימוש רב יותר (ונכון) בדקלי נוי שונים, לא בהכרח זוללי מים, כגון: בוטיה, ארקסטרום, במרופס ואחרים עצי הצל השפילו את נופם מכובד העלווה, הפריחה והפירות. מרימים את נופם מעט על ידי גיזום הסחה. מעצים צעירים אין מחסירים מים וממשיכים לטפח את הענף המוביל, לקבלת גזע מרכזי.
הגיזום יתמקד בקיצור ענפים מתחרים בלבד.
בעצים שנשתלו לפני זמן רב והנראים "תקועים" (חזזיות על הגזע וצימוח חלש), יש להוסיף השקיה.
אם אין תגובה, יש לשקול קידוח במקדח מים באדמה סמוך לצוואר השורש כדי להתגבר על חוסר ניקוז אפשרי. בחורים שנוצרו, נמלא טוף גס מעורב ב"אוסמוקוט", "מולטיקוט" או כל דשן אחר איטי שחרור, כזה המכיל חנקן זרחן ואשלגן, ואף מיקרואלמנטים. אם גם טיפול זה לא יזכה לתגובה – צריך לשקול החלפת העץ. לצורך הנטיעה החלופית נחפור בור שתילה רחב במידות: 1מטר X 1מטר X 1מטר לפחות.

שיחים
שיחים פורחים כמו: לגסטרמיה והיביסקוס סורי ייהנו מהשקיה מסודרת, שתאריך את פריחתם. הגדר החיה נמרצת בעונה זו ואיחור בגיזום יביא להתקרחותה. מקפידים על גיזום סדיר, שהינו בדרך-כלל קל ומהיר.
בפורחים שבהם נמנע מגיזום אלא נבצע תיקון קל כדי לא להמעיט בפריחתם, אלה עופרית הכף, מיני הרדוף, לנטנה, דק פרי ואחרים.

הדברת עשבים
להדברה המכנית על ידי חרמש מוטורי, מכסחת שרשרת, דיסקוס ומקלטרת – תפקיד חשוב ביותר בעונה זו. פעולתם נותנת ביטוי מהיר לגן אסתטי ונקי ושכבת הקרקע המקולטרת תורמת לחיסכון במים כחיפוי. קייצת, ינבוט, הגה וארכובית, הם חלק מן העשבים הרב-שנתיים הקשים להדברה. שילוב של "ראונד-אפ" ו"אלבר-סופר" יעיל ביותר כנגדם אך מוגבל לשימוש בתוך גן הנוי ומחייב מיומנות מקצועית גבוהה. ה"בסטה", יש בה לפתור את מגבלה לריסוס בגן בקרבת צמחים, למרות התחדשות חלקית של העשבים לאחר זמן. כנגד גומא הפקעים יש להמשיך ולרסס או "ללטף ב"ראונד-אפ" בריכוז גבוה. דגניים בתוך ערוגות ושיחים ממשיכים להדביר על-ידי "דגנול" ו"פוקוס", אולי יש מקום לחשוב על שימוש חוזר ב"דלפון", שיתרונו הבולט במחירו הזול וחסרונו הבולט הוא שיווקו כאבקה היגרוסקופית.
נביטות בלתי רצויות של צמחים כגון: אשחר, אספרגוס, קיסוסית – יטופלו על-ידי גיזום נמוך ככל שניתן ומריחת י'גרלון'י על הגדם הטרי. מריחה כזו בסמיכות קרובה מאוד לעץ או שיחים תרבותיים אחרים עלולה להיות מסוכנת לצמח ובמקרים שכאלו יש מקום לשקול שימוש לופי בסולר או בעקירת שורשים ידנית או בטרקטור.
בגנים שבהם חורש טבעי בתוך הגן ואפסו הסיכויים להבחין בין שיחי אלת המסטיק לבין יחי האשחר והמטפסים המוזכרים, מומלץ לגזום את כל הצמחים עד לקרקע. להרים מעט את מף האלונים, להבליט את הסלעים על-ידי ניקוים ולהדביר את הצמחים הבלתי רצויים לאחר התחדשותם.

חיפוי
לחיסכון במים ולשמירה על ניקיון הגינה מעשבים שוטים, שיטת החיפוי הוכיחה את עצמה. החומרים לחיפוי הם: חצץ, טוף, שברי רעפים, קליפות עצים, גזם מרוסק. חיפוי בעובי של 20-15 ס"מ לא מאפשר לעשבים לנבוט, מוריד את טמפרטורת הקרקע ומקטין את התאיידות המים. כמו כן משתפרת פעילות המיקרואורגניזמים בקרקע, לטובת הצמחים.
ניתן לשלב חיפוי עם כיסוי ביריעת "פלריג" ומעליה אחד מחומרי החיפוי האחרים. במקרה שכזה נוכל להרשות לעצמנו להקטין את עובי שכבת החיפוי ל 5-10 ס"מ. היזהרו מעודף מים מתחת לחיפוי בצמחים הרגישים לכך: גזניה, רוזמרין, מיופורום, אזוביון ועוד.

רב-שנתיים
אלה צמחים, אשר בגין שורשיהם המעובים וקני שורש/בצלים/פקעות, או גבעולים מעוצים בבסיסם – חיים מספר שנים ופורחים בחורף או בקיץ, כאשר עלוותם ירוקת-עד או עונתית. הקרינון פורח עכשיו, ולאחר הפריחה ניתן לחלק את הגוש ולהעתיק צמחים, כך גם "ציפור גן עדן", אבל יש לנהוג בזהירות רבה בעת ההעתקה השורשים ארוכים, בשרניים ושבירים מאוד. החרצית השיחית בעלת הפרחים החלמוניים או הוורודים, ממשיכה פריחתה כל הקיץ כמעט, וקיטום הפריחה הנבולה תסייע בהארכת העונה. הסביון הימי (צינרריה), וכן אוזן הדוב – קוקים לקיטום – גיזום קל ולתקופת מנוחה )השקיה פחותה(. מיני הפלרגוניום נראים עייפים אחרי גל הפריחה המרשים. סניטציה וקיטום קל, דישון מלא ומאוזן (1 גר' של 20:20:20 ל1- ליטר מים מושקים) יאוששו אותם. במיכלים יש לדאוג לניקוז באופן מיוחד.

גינת הגג
גינת הגג נמצאת בתהליך פרוע של גידול, זאת בשל הדישון וההשקיה בצרוף חום העונה. גידול מואץ ונמרץ של הצמח אינו בהכרח חיובי לעיתים הוא רגיש יותר למזיקים ולמחלות. אומנם את ההשקיות איננו יכולים להפחית, אך ניתן ורצוי להפחית את כמות החנקן והזרחן ולעלות ברמת האשלגן. שיפור בצבע ניתן להשיג על ידי תוספת ברזל ולא בהכרח על ידי דישון חנקני עודף. הצהבה או גידול עצור קשורים לרוב לסתימה במערכת הניקוז, יש לאתרה ולשחררה.

ואנא זכרו כי – סוף מעשה במחשבה תחילה

בהצלחה

באדיבות הארגון לגננות ונוף

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ 

  כתבות נוספות:

  gardening
  גנן לבניין משותף לצורך אחזקה והקמת גינות
  גנן לבניין משותף לצורך אחזקה והקמת גינות, הוא אותו איש מקצוע שיגיע אליכם לא רק
  garden
  מי אחראי לתחזוקת הגינה בבית משותף?
  הראשון בגינון מסבירים מי אחראי לתחזוקת הגינה בבית משותף דיירים שנכנסו כשוכרים של דירה מסוימת
  Depositphotos_11345277_original
  ועד בית, את גינת הבניין כבר טיפחת?
  חוק הבתים המשותפים גם אם מחייב משהו בעניין הגינות המשותפות, לא מחייב את קביעת צורת
  ריהוט גן – לשבת בגינה הפרטית ולהרגיש בדיוק במקום הנכון
  ריהוט גן – לשבת בגינה הפרטית ולהרגיש בדיוק במקום הנכון
  לעיתים, כאשר אנחנו חפצים במעט שקט, מחפשים קצת רוגע או רוצים פינה נעימה לשבת בה
  זכויות בנייה על הגג - פורטל בית משותף
  הצמדת זכויות הבנייה על הגג
  הצמדת זכויות הבנייה על הגג - לא תמיד הגג שייך לבעלי הדירות. לעיתים לקבלן זכויות
  boqueto
  אומנות הטיפול בפרחים
  לקראת חג הפסח, טיפים והמלצות מחנות הפרחים "בוקטו" כיצד לטפל ולהאריך את אורך חיי הפרחים.
  soragl
  אדני חלונות
  מה התקן וכיצד מתקינים אדני חלונות כאשר קיימת נזילת מים לחדר עקב גשמים
  home
  אחזקת בניינים חלק 1 – גינת הבית המשותף
  בכתבה זו נתרכז בגינת הבית המשותף שלכם – מה כדאי לעשות ומתי, למה לשים לב

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן