שלום אורח, לחץ להתחבר    הודעות אישיות    דף אישי    שכחתי סיסמא
אודות | צור קשר | פרסום באתר 

הצטרף לניוזלטר שלנו וקבל למייל עדכוני תוכן, מבצעים והטבות פעמיים בחודש
שם ומשפחה
דואר אלקטרוני
* הפרטים שתשלח לא יועברו לאף אחד!

אירועי מכירה לחברי הפורטל - סוגרים הכל לדירה

ימי מכירות לרכישת גרילים 2016 ימי מכירות לרכישת גרילים 2016

קניה קבוצתית למוצרי חשמל, בשיתוף אבי רמת השרון קניה קבוצתית למוצרי חשמל, בשיתוף אבי רמת השרון

קניה קבוצתית למוצרי חשמל, בשיתוף אבי סופר חולון קניה קבוצתית למוצרי חשמל, בשיתוף אבי סופר חולון

ערב דיירים לרכישת גופי תאורה מהיבואן לצרכן בטכנולייט ערב דיירים לרכישת גופי תאורה מהיבואן לצרכן בטכנולייט

קנייה קבוצתית בעמינח סנטר ראשון לציון קנייה קבוצתית בעמינח סנטר ראשון לציון

קניה קבוצתית לארונות וחדרי ארונות בשיתוף א.א. ארונות קניה קבוצתית לארונות וחדרי ארונות בשיתוף א.א. ארונות

ימי מכירות לרכישת וילונות 2016 ימי מכירות לרכישת וילונות 2016

ערב בבית טמבור - בואו להרצאה של דניאל חסון ערב בבית טמבור - בואו להרצאה של דניאל חסון

ימי מכירות לרכישת מטבחים 2016 ימי מכירות לרכישת מטבחים 2016

רכישת מערכות מיזוג אוויר - לחברי סוגרים הכל לדירה רכישת מערכות מיזוג אוויר - לחברי סוגרים הכל לדירה

ביטוח לאומי - ביטוח עובד/ת במשק הבית

ביטוח לאומי - ביטוח עובד/ת במשק הבית

כלל יסוד - עובד במשק בית מבוטח על-פי חוק במוסד לביטוח לאומי כעובד שכיר. חובת תשלום דמי ביטוח בעדו חלה על מעסיקו - ואלו הכללים.

מאת: מערכת בית משותף
עודכן לאחרונה: 20/10/2004

ביטוח עובד/ת במשק בית


עובד במשק בית מבוטח על-פי חוק במוסד לביטוח לאומי כעובד שכיר. חובת תשלום דמי ביטוח בעדו חלה על מעסיקו. העובד במשק בית זכאי (בתנאים הקבועים בחוק) לגמלאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי: זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות אבטלה ושירות מילואים. כמו כן זכאי העובד לשירותי בריאות המוגדרים בחוק מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. מעסיק שאינו מדווח למוסד לביטוח לאומי על העובדים במשק ביתו ואינו משלם בעדם את דמי הביטוח - רשאי המוסד לביטוח לאומי לתבוע ממנו את סכומי הגמלאות שהמוסד משלם לעובדים במשק ביתו.


מי נחשב עובד במשק בית? עובד במשק בית הוא עובד המועסק בעבודות משק הבית למיניהן, ובתנאי שאין העבודה נעשית לצורך עסקו או משלח-ידו של המעסיק, אלא לצורכי ביתו ובני ביתו .עם עובדי משק הבית נמנים: עוזר/ת בית, מטפלת, חצרן, עובד-נקיון בבית משותף, מטפל בחולה ובקשיש וכדומה. בני משפחה: הורים, בנים - אין רואים בהם בדרך כלל עובדים שכירים במשק הבית, אלא אם כן יש ביניהם יחסי עבודה של ממש. על המעסיק בן משפחה להצהיר על כך בטופס מיוחד, שאפשר לקבלו בסניפי הביטוח הלאומי.


מי נחשב מעסיק של עובד במשק בית? מעסיק של עובד במשק בית" נחשב מי שהקשר בנו ובין העובד במשק ביתו נמשך יותר מ-6ימים, גם אם העובד לא עבד ברציפות בפרק הזמן הזה.


החובות המוטלות על המעסיק עובד במשק בית: רישום העובד בביטוח לאומי - חובה על המעסיק לרשום את העובד במשק ביתו בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו בתוך שבועיים מן היום שהחל להעסיק את העובד. בסניף ייפתח למעסיק תיק. מספר התיק יצוין בכל פנייה אל המוסד. דיווח על העובד ותשלום דמי הביטוח בעדו - על המעסיק לדווח על העובד ולשלם את דמי הביטוח בעדו פעמיים בשנהבמועדים האלה:  ב-10 ביולי - בעד החודשים ינואר - יוני ב-10 בינואר - בעד החודשים יולי - דצמבר. סמוך למועד התשלום של דמי הביטוח שולח המוסד לביטוח לאומי למעסיק פנקס מיוחד לדיווח ולתשלום. על-פי החוק חייב המעסיק לרשום בכל טופס של דיווח ותשלום את כל הפרטים של העובד: שם פרטי, שם משפחה, שנת הלידה ומספר תעודת הזהות. שים לב בלא ציון כל הפרטים של העובד, לא יוכל המוסד לביטוח לאומי לרשום את תקופות הביטוח של העובד על אף ששולמו בעדו דמי הביטוח, וזכותו של העובד לגמלאות על-פי חוק הביטוח הלאומי עלולה להיפגע. אם חדל המעסיק להעסיק את העובד, עליו להודיע על כך לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל תיקו. אם המעסיק התחיל להעסיק עובדים חדשים במשק הבית או שעובדים במשק הבית הפסיקו לעבוד אצלו - עליו לרשום בדוח את פרטיהם של כל העובדים שעבדו פרק זמן כלשהו בתקופה שבעדה מוגש הדו"ח.


אופן התשלום:  המעסיק ישלם את דמי הביטוח בעד התקופה שעליה דיווח בטופס. אפשר לשלם את דמי הביטוח בכל אחד מן הבנקים. התשלום ייעשה בשקלים שלמים; סכום שיש בו עד 51 או יותר יעוגל לשקל הקרוב כלפי מעלה.


פיגור בתשלום דמי ביטוח:  מעסיק שפיגר בתשלום דמי הביטוח בעד העובד,דינו שנה מאסר או קנס. המעסיק יחוייב בתשלום דמי ביטוח על פי שכרו של העובד בפועל, אך לא פחות ממחצית השכר הממוצע במשק, כפי שהיה בכל אחד מן החודשים שבעדם היה פיגור בתשלום, כמו כן יחויב המעסיק בתוספת קנסות והפרשי הצמדה. כן רשאי המוסד לתבוע ממעסיק שלא נרשם במועד, או לא שילם את דמי הביטוח במועד, את סכום הגמלאות המגיע לעובד.שים לב!


ביטוח בריאות ממלכתי:  על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מ- בינואר 1995 כל תושב ישראל מבוטח בביטוח בריאות וזכאי לשירותי הבריאות המוגדרים בחוק. כל תושב חייב להיות רשום באחת מקופות החולים ולשלם דמי ביטוח בריאות על פי הכלליםבחוק. שיעור התשלום לעובד במשק בית - %1משכרו. המעסיק חייב לנכות את התשלום משכרו ולהעבירו, עם דמי הביטוח הלאומי, אל המוסד לביטוח לאומי.


שיעורי דמי הביטוח (כולל דמי ביטוח בריאות) :דמי הביטוח שעל המעסיק לשלם מחושבים באחוזים משכרו היומי של העובד על-פי ענפי הביטוח שהוא מבוטח בהם, והם כוללים דמי ביטוח בריאות. עובד תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא מלאו לו 65 שנה(אשה 60 שנה) גם אם מקום מגוריו ביהודה ושומרון או בחבל עזה – על המעסיק לשלם בעדו דמי ביטוח בריאות בשיעור 7.25% משכרו היומי מתוכם ינוכו 2% משכרו של העובד: %1דמי ביטוח לאומי ו- 1% דמי ביטוחעובד שמלאו לו 65 שנה (אשה - 60 שנה) שאינו מקבל קצבת זקנה – 6.25% מתוכם ינוכה משכרו של העובד: %1 דמי ביטוח לאומי ו-%1 דמי ביטוח בריאות). עובד תושב ישראל שעדיין לא מלאו לו 18 שנה או עובד המקבל קצבה מן הביטוח הלאומי, גם אם מקום מגוריהם ביהודה ושומרון או בחבל עזה 2%. עובד שאינו תושב ישראל או עובד תושב יהודה ושומרון או חבל עזה שאינם אזרחי ישראל – 2%. המעסיק לא ינכה דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות משכרם של עובדים אלו.


ההכנסה המינימלית לתשלום דמי ביטוח: אם ההכנסה של עובד/ת במשק הבית שווה או נמוכה מההכנסה המינימלית לתשלום דמי ביטוח, ישלם המעסיק בעדו דמי ביטוח כאילו סכום הכנסתו הוא בגובה ההכנסה המינימלית. ההכנסה המינימלית החדשה לתשלום דמי ביטוח שוה לשכר המינימום על-פי חוק שכר המינימום התשמ"ז-1987 בהתייחס למעמדו של העובד על-פי הפירוט הבא: 1. עובדחודשי - ההכנסה המינימלית לפיה ישלם דמי ביטוח לא תהיעה נמוכה משכר המינימום לחודש. 2.עובד יומי - ההכנסה המינימלית לפיה ישלם דמי ביטוח לא תהיה נמוכה משכר המינימום ליום. 3. עובד לפי שעות - ההכנסה המינימלית לפיה ישלם דמי ביטוח לא תהיה נמוכה משכר המינימום לשעה. לדוגמא: עובד לפי שעות שהועסק 20 שעות עבודה בחודש, הכנסתו לפיה ישלם לא תהיה נמוכה משכר המינימום לשעה כפול 20 שעות.


ענפי הביטוח בביטוח הלאומי:  ואלה ענפי הביטוח הלאומי שהעובד השכיר מבוטח בהם: זקנה ושאירים; סיעוד; אמהות; ילדים; נפגעי עבודה; נפגעי תאונות; נכות; אבטלה; שירות מלואים; זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד. כמו כן משלם המוסד תשלומים לזכאים מכוח חוקים אחרים או הסכמים מיוחדים, כגון הבטחת הכנסה, דמי מזונות, ניידות, תגמולים לנפגעי פעולות איבה, תגמולים לאסירי ציון וכיוצ"ב. שירות מידע טלפוני לציבור: 08-650999 טבריה,נצרת, חיפה, פתח תקוה וכפר סבא. האחרים: 08-9369696 . מוקד טלפוני ממוחשב לתשלום חובות בכרטיס אשראי 08-6509911 האגף לפניות הציבור pniot@nioi.gov.il כתובת באינטרנט : www.btl.gov.il


הנתונים באדיבות אתר ש.י.ל. - שירותי ייעוץ לאזרח. כתובת אתר ש.י.ל. http://work-gsob.haifa.ac.il/shil2/jsp/general/home.jsp

עדיין לא ברשימת התפוצה של בית משותף?

5 סיבות למה כדאי לך להצטרף לרשימת התפוצה שלנו - לחץ כאן

מחפש בעל מקצוע או שירות בתחום זה?
לחץ על השירות המתאים וקבל הצעה - עכשיו

logokehilot.jpg

אודות כותב המאמר

מערכת המאמרים של בית משותף.
מאמר זה הוא בגדר אינפורמציה כללית בלבד שאינה מחייבת את בעלי האתר וכל המשתמש בה עושה זאת על אחריותו האישית.

זקוק לייעוץ בנושא? התייעץ עם מומחה בפורומים מקצועיים בנושא:

ביטוח כללי ובתים משותפים
ביטוח כללי ובתים משותפים
משכנתא - ייעוץ ומיחזור
משכנתא - ייעוץ ומיחזור
צרכנות
צרכנות
ניהול תקציב משק הבית
ניהול תקציב משק הבית

כתבות אחרונות במדור כלכלה וצרכנות :

פינוי תכולת דירה והקשר לפריטי אספנות
פינוי תכולת דירה והקשר לפריטי אספנות
השקעות נדלן בקנדה
השקעות נדלן בקנדה
לעבור דירה בקלות
לעבור דירה בקלות
לקנות או לשכור דירה?
לקנות או לשכור דירה?
רכישת דירה מקבלן
רכישת דירה מקבלן

eyeweb בניית אתרים לעסקים